Manege

Hazelaarweg 25
Rotterdam-Schiebroek
Tel (010) 418 15 60

Nieuwsflits.

Het is maart 2015 en wij zijn al bijna weer toe aan de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

De afgelopen periode is er van alles gebeurd en ook in de nabije toekomst staan er genoeg dingen op stapel.

Zoals wel vaker het geval, bestaat het gevaar dat wij als bestuur met van alles bezig zijn en dat onze achterban niet op de hoogte is van de ontwikkelingen.

Dit is de reden dat wij hebben besloten tot het uitbrengen van deze nieuwsflits.

Dit is een experiment en als dit initiatief voor herhaling vatbaar is, zullen wij dit zeker doen.

Hieronder laten wij een aantal onderwerpen de revue passeren. Het zal ongetwijfeld zo zijn dat men bij deze opsomming dingen mist. Dit horen wij graag.

 

Sponsors en donateurs

Naast de contributie leveren diverse sponsors en donateurs een belangrijke financiele bijdrage aan de Hazelaar.

Met hun steun en de inzet van veel vrijwilligers houden we de Hazelaar draaiende.

Door het vertrek van Peter Janmaat en de helaas korte inzetperiode van Jim Schalekamp is de bijdrage van sponsors sterk teruggelopen.

Het bestuur heeft dit met prioriteit opgepakt en in de tweede helft van 2014 is er de nodige steun ontvangen.

Met deze steun hebben wij een aantal projecten uit kunnen voeren en een groot aantal rekeningen van de twee voorgaande jaren weg kunnen werken.

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een klein positief resultaat over 2014. Het eerste sinds jaren.

Het benaderen van sponsoren/donateurs kost veel tijd. Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers die zich daarvoor in willen zetten.

Het gaat dan om zoeken van nieuwe sponsors voor bijvoorbeeld paarden, het opstellen van sponsoraanvragen, het bedanken via een brief

of door het organiseren van een leuk evenement.

Als u interesse heeft laat dit dan weten en neem contact op met het bestuur.

 

HAR (Hippische Alliantie Rotterdam)

Bovengenoemd samenwerkingsverband tussen het CHIO, Rotterdamsche Manege en Rijvereniging De Hazelaar krijgt steeds meer inhoud.

Hierbij valt te denken aan het gezamenlijk werven van sponsoren, integratie van het facilitaire gebeuren, public relations en communicatie.

Dit alles met behoud van onze eigen identiteit en huidige locatie.

Door het vorige bestuur is een intentieverklaring getekend en inmiddels is voldoende tijd verstreken om gezien de opgedane ervaringen, deze verklaring om te zetten in een volledige participatie.

De ALV moet hiervoor goedkeuring verlenen en dit onderwerp zal dan ook aan de orde komen op de komende vergadering.

De datum waarop die plaats zal vinden wordt nog gecommuniceerd. De vraag is, wat willen wij.

Tot nu toe is de samenwerking zeker niet tegengevallen en wij kunnen niet anders zeggen dan dat wij welkom zijn en dat de opstelling zeer collegiaal is. 

Zelfstandig doorgaan is gezien onze exploitatietekorten een hachelijke zaak. Immers, elk jaar zoveel geld via sponsors binnenharken houdt ook een keer op. 

Het bestuur is daarom voorstander van de toetreding maar het noodzakelijke draagvlak hiervoor is van het grootste belang.

Daarom is het belangrijk dat de opkomst bij de ALV groot genoeg is om het belang van deze beslissing te onderstrepen.

 

Paarden

Er zijn de volgende ontwikkelingen:

-          Paarden die de pensioengerechtigde leeftijd naderen of reeds gepasseerd zijn

-          Het groter en zwaarder worden van onze ruiters

Ook loopt het aantal valide ruiters terug. Dit is zorgelijk omdat deze de spil vormen van het vrijwilligerswerk.

Al deze factoren tezamen leiden ertoe dat het paardenbestand dient te worden aangepast in volume en dat er een verschuiving noodzakelijk is tussen het aantal paarden en het aantal pony’s.

Het is echter niet allemaal kommer en kwel.

Zo hebben we inmiddels Felix en Roosje als nieuwe aanwinsten mogen begroeten en dat geeft hoop voor de toekomst.

 

Instructie

Inmiddels is het alweer bijna drie maanden geleden dat Monique afscheid heeft moeten nemen van onze manege.

Helemaal weg is zij niet want als wij omhoog zitten mogen wij een beroep op haar doen om in te vallen.

Als nieuwe instructrice hebben wij Esther mogen verwelkomen. Zij geeft les op de woensdagavond.

De overige lessen van Monique zijn ondergebracht bij Gaby, Jentien en Anne, die tot grote vreugde van ons allen de maandagavond weer voor haar rekening neemt.

 

IPG

Anne-Mieke is inmiddels een heel eind op streek met de opleiding tot IPG-instructrice.

Het is uitermate belangrijk dat er weer een instructrice bij komt die in het bezit is van dit diploma.

 

Proefjes

Helaas zullen er in april geen onderlinge wedstrijden zijn. Er is door omstandigheden geen jury beschikbaar.

De eerstvolgende proefjes zullen waarschijnlijk in juni plaatsvinden. Wij zullen dit ruim van tevoren laten weten.

 

Agenda

 

2018

 

December

 

Maandag 24 en 31

Lessen kunnen deze dagen samengevoegd worden

 

Dinsdag 25 en woensdag 26

GEEN les

 

2019

 

Januari

 

Dinsdag 1

GEEN les

 

Woensdag 9

Uiterste inzend datum foto's

 

Zondag 13

Nieuwjaarsreceptie en uitslagen fotowedstrijd