Manege

Hazelaarweg 25
Rotterdam-Schiebroek
Tel (010) 418 15 60

Agenda 21 mei 2015

 

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen ALV 2014

4. Behandeling jaarrekening 2014 (ligt ter inzage)

5. Verslag kascommissie en decharge penningmeester

6. Benoeming lid of leden kascommissie

7. Contributie

8. Participatieovereenkomst met de HAR (Hippische Alliantie Rotterdam)

9. Plannen voor 2015 en 2016

10. Rondvraag

11. Afsluiting

Agenda

 

2018

 

December

 

Maandag 24 en 31

Lessen kunnen deze dagen samengevoegd worden

 

Dinsdag 25 en woensdag 26

GEEN les

 

2019

 

Januari

 

Dinsdag 1

GEEN les

 

Woensdag 9

Uiterste inzend datum foto's

 

Zondag 13

Nieuwjaarsreceptie en uitslagen fotowedstrijd