Manege

Hazelaarweg 25
Rotterdam-Schiebroek
Tel (010) 418 15 60

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 en heeft geen mededelingen en geen ingekomen stukken ontvangen.
Bij de behandeling van de notulen van de ALV van 2014 wordt in het kort ingegaan op de activiteiten van vorig jaar en wordt nog eens benadrukt dat we meer vrijwilligers nodig hebben.
De notulen worden goedgekeurd en de jaarrekening wordt na behandeling ook goedgekeurd. Voor het eerst sinds jaren is er een klein positief resultaat.
De resultaten zijn verbeterd, maar we moeten goed op de uitgaven blijven letten. De contributie voor volgend jaar blijft ongewijzigd.


Martin Liefting wordt met instemming als nieuw bestuurslid voorgesteld. Hij zal zich met communicatie in de brede zin van het woord bezighouden. Martin vindt het belangrijk dat we het verenigingsgevoel gaan versterken en zal zijn eerste aandacht bij het maken van een communicatieplan daarop richten. De nieuwsbrief speelt daarin een belangrijke rol en goede ideeën van de verenigingsleden zijn net zo belangrijk.
De leden stemmen in met deelname aan de Hippische Alliantie Rotterdam en vragen het bestuur om, indien nodig, de leden te raadplegen als de overeenkomst daartoe aanleiding geeft.
Voor het komende seizoen staat het zomerkamp op het programma.

 

Vanuit de vergadering komen de aanwezigen nog met diverse ideeën zoals onder andere: het versterken van het verenigingsgevoel, inzet en begeleiding vrijwilligers, een pyamafeestje, infobordjes over de paarden bij de stallen en aanleggen van een “smoelenboek”. We gaan als bestuur samen met vrijwilligers bekijken hoe we dit verder uit kunnen werken.
Na een korte rondvraag wordt de vergadering rond 22:00 afgesloten.

Agenda

 

2018

 

Maart

 

Vrijdag 9 en Zaterdag 10

NL Doet

 

April

 

Zondag 1

eerste paasdag GEEN les

Maandag 2

tweede paasdag GEEN les

Donderdag 12

20:00 ALV (Algemene Leden Vergadering)

Woensdag 25

Vergadering bestuur Hazelaar

Vrijdag 27

Koningsdag GEEN les

Zondag 29

Workshop Qigong

 

Mei

 

Vrijdag 4

dodenherdenking les

Zaterdag 5

bevrijdingsdag les

Zondag 6

Sponsorloop Ride&Run 

Donderdag 10

hemelvaartsdag GEEN les

Zondag 20

eerste pinksterdag GEEN les

Maandag 21

tweede pinksterdag GEEN les

 

Juni

 

Donderdag 21 t/m zondag 24

70e CHIO

 

Juli

 

Zaterdag 14

start schoolvakanties regio midden geen les

 

Augustus

 

Zaterdag 18

einde schoolvakantie START lessen

 

December

 

Maandag 24 en 31

Lessen kunnen deze dagen samengevoegd worden

Dinsdag 25 en woensdag 26

GEEN les

 

2019

Januari

Dinsdag 1

GEEN les