Manege

Hazelaarweg 25
Rotterdam-Schiebroek
Tel (010) 418 15 60

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 en heeft geen mededelingen en geen ingekomen stukken ontvangen.
Bij de behandeling van de notulen van de ALV van 2014 wordt in het kort ingegaan op de activiteiten van vorig jaar en wordt nog eens benadrukt dat we meer vrijwilligers nodig hebben.
De notulen worden goedgekeurd en de jaarrekening wordt na behandeling ook goedgekeurd. Voor het eerst sinds jaren is er een klein positief resultaat.
De resultaten zijn verbeterd, maar we moeten goed op de uitgaven blijven letten. De contributie voor volgend jaar blijft ongewijzigd.


Martin Liefting wordt met instemming als nieuw bestuurslid voorgesteld. Hij zal zich met communicatie in de brede zin van het woord bezighouden. Martin vindt het belangrijk dat we het verenigingsgevoel gaan versterken en zal zijn eerste aandacht bij het maken van een communicatieplan daarop richten. De nieuwsbrief speelt daarin een belangrijke rol en goede ideeën van de verenigingsleden zijn net zo belangrijk.
De leden stemmen in met deelname aan de Hippische Alliantie Rotterdam en vragen het bestuur om, indien nodig, de leden te raadplegen als de overeenkomst daartoe aanleiding geeft.
Voor het komende seizoen staat het zomerkamp op het programma.

 

Vanuit de vergadering komen de aanwezigen nog met diverse ideeën zoals onder andere: het versterken van het verenigingsgevoel, inzet en begeleiding vrijwilligers, een pyamafeestje, infobordjes over de paarden bij de stallen en aanleggen van een “smoelenboek”. We gaan als bestuur samen met vrijwilligers bekijken hoe we dit verder uit kunnen werken.
Na een korte rondvraag wordt de vergadering rond 22:00 afgesloten.

Agenda

 

2018

 

December

 

Maandag 24 en 31

Lessen kunnen deze dagen samengevoegd worden

 

Dinsdag 25 en woensdag 26

GEEN les

 

2019

 

Januari

 

Dinsdag 1

GEEN les

 

Woensdag 9

Uiterste inzend datum foto's

 

Zondag 13

Nieuwjaarsreceptie en uitslagen fotowedstrijd